Przeważnie wyróżnia się gospodarcze i społeczne.

Dbając o przyszłość własną oraz swojej rodziny warto zainteresować się usługą, jaką jest ubezpieczenie, odpowiednio wcześnie, aby potem nie doznać rozczarowania. Po co właściwie ludzie tak często się dzisiaj ubezpieczają? Otóż w dobie szybkiego życia, które bywa niebezpieczne, w czasach kiedy narażeni jesteśmy na kolizje, wypadki, utratę domostwa, straty mienia i zdrowotne trudno nie ubezpieczać swojego życia i dobytku. Continue reading

Wszystko zależy od specyfiki danego ubezpieczenia

Ubezpieczenia to umowy zawierane pomiędzy osobą chcącą się ubezpieczyć (lub swój majątek czy bliską osobę) a towarzystwem ubezpieczeniowym. Tego typu umowy polegają na wpłaceniu lub wpłacaniu składek ubezpieczenia w określonej wcześniej wysokości przez ubezpieczającego do danego towarzystwa. Continue reading

administrator bezpieczeństwa informacji faktoring ubezpieczenie należności handlowych i kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie jest w praktyce i teorii dzielone na majątkowe i osobowe

www.moje.dbać.com.pl Consulo-Tax.pl

Czy jest w życiu coś bardziej niezbędnego jak ubezpieczenie? Odpowiedź jest niesamowicie prosta; nie. W dzisiejszych czasach człowiek nigdy nie ma pewności, co go może spotkać po wyjściu z domu. I nie ma także pewności, co może stać się z jego domem podczas krótkiej czy długiej nieobecności, czas nie ma żadnego znaczenia. Continue reading